Algemene voorwaarden

Voor de les
* Kom op tijd, zodat je tot rust kunt komen voor de les begint.
* Yoga heeft stilte en focus nodig, verstoor die ook voor de anderen niet.
* Yoga met een volle maag is onplezierig, eet dus niet te veel 1.5 uur voor de les.
* Deelname is voor eigen risico, de studio is niet aansprakelijk voor materiele / letselschade.


Leskaart

* De 10-lessenkaart is 12 weken geldig, je verbindt je steeds voor 10 lessen.
* Het lesgeld dient binnen 2 weken na ingang van de leskaart te zijn voldaan. Restitutie wordt niet verleend.
* Opzeggen voor een volgend blok van 10 lessen kan tot uiterlijk 2 lessen voordat je leskaart vol is. Als je later afzegt, ben je het bedrag van een nieuwe leskaart verschuldigd.
* De ingangsdatum van je nieuwe leskaart schuift op als een les niet doorgaat.
* Bij langdurige ziekte is in overleg een regeling mogelijk.


Afmelden voor de les

* Deelname in een andere lesgroep is mogelijk als daar plaats is.
* Meld je voor de avondles voor 4 uur ’s middags af en voor de ochtendles voor 9 uur de avond ervoor. Meld je je te laat af, dan telt die les als een gevolgde les.


Leskaart of strippenkaart

* Voor wie vaak moet wisselen van lestijd is er een strippenkaart om per week een lestijd te kiezen. Je bent welkom als er plaats is. Meld je via e-mail op tijd aan en je hoort uiterlijk 2 uur voor aanvang of je kunt komen.
* Je leskaart wordt omgezet naar een strippenkaart als je te vaak afwezig bent, zodat er een vaste plek voor een ander beschikbaar komt.